Portfolio

Vid slutet av terminen så har vi en heldags fotografering med en professionell fotograf som tar alla bilder. Bilderna får våra makeup-artist studenter sedan använda i sin portfolio.

Grundstenen för en bra karriär är en bra portfolio! Med tillgång till vår fotostudio som finns i samma lokal som vi undervisar i så kan man i princip fota varje dag. Våra elever har fri tillgång till fotostudion, vi har även fotoutbildad personal på plats om hjälp behövs.