Studielån

2016-12-12

Eftersom vi är en privat skola så är utbildningen inte studiemedelsberättigad. Vilket innebär att våra elever inte kan ansöka om CSN-lån för att kunna studera till Makeup Artister. Men vi har förmånen att Swedbank har tagit fram ett förmånligt studielån för våra elever. Vilket gör det möjligt att kunna delbetala utbildningen.

Har du några frågor angående vårt studielån mejla till info@glossacademy.se